Monitor Podatkowy / Artykuły / Interpretacje podatkowe

Nagroda z zysku netto a koszt podatkowy

Marcin Jamroży, Anna Główka

Przyznawanie pracownikom premii z zysku netto należy uznać za działanie racjonalne, związane z prowadzoną działalnością. Praktyka taka wpływa na podwyższenie motywacji i efektywności pracy...

Opcje na akcje a podatek dochodowy od osób fizycznych

Marcin Jamroży, Anna Główka

Samo przyznanie pracownikom wnioskodawcy w sposób nieodpłatny pochodnych instrumentów finansowych w postaci imiennych, niezbywalnych opcji, umożliwiających nabycie akcji spółki zagranicznej, nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958