Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Wadliwość czynności prawnej a skutki podatkowe

Antoni Hanusz, Piotr Czerski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.10.2000 r., III RN 55/00. I. Sąd Najwyższy wyrokiem z 19.10.2000 r. wydanym w sprawie III RN 55/00 oddalił rewizję nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich...

Faktura VAT wystawiona w EURO

Michał Stolarek

Wystawienie faktury VAT w walucie obcej (bez wskazania w jej treści kwot określonych w złotych polskich) ro dzi niejednokrotnie wątpliwości organów podatkowych, co do zachowania przez jej odbiorcę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248