Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

VAT od darowizny

Zawarta w art. 6 ust. 1 VATU regulacja, dotycząca określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania darowizny towaru, nie oznacza, że obowiązek ten powstaje na skutek samego...

Wykładnia przepisów w świetle zgodności z Konstytucją

Małgorzata Niezgódka-Medková

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.5.2001 r., III RN 95/001 Teza: Otrzymanie zaliczki w wysokości niższej niż połowa ceny przed wykonaniem usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie powoduje...

Opodatkowanie faktoringu podatkiem od towarów usług

Mariusz Kośmider

Przedmiotem artykułu jest ocena natury prawnej usługowego obrotu wierzytelnościami w formie faktoringu w aspekcie skutków podatkowych. Autor zwraca uwagę na niewłaściwą klasyfikację statystyczną...

VAT od aportu

Wkłady niepieniężne wniesione przez wspólników do spółek kapitałowych nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Wyrok składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2001 r., FSA...

SN: sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek VAT

Należy podkreślić, że wyłączenie z zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, dotyczy każdej sytuacji “sprzedaży...

Wadliwość czynności prawnej a skutki podatkowe

Antoni Hanusz, Piotr Czerski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.10.2000 r., III RN 55/00. I. Sąd Najwyższy wyrokiem z 19.10.2000 r. wydanym w sprawie III RN 55/00 oddalił rewizję nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237