Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych

Rafał Romański

Zasady generalne polskich przepisów Na wstępie chciałbym wyjaśnić, iż nie będę szczegółowo przedstawiał wszystkich zasad i warunków dokonywania przedmiotowych zwrotów podatku VAT czy też...

NSA: VAT - opodatkowanie factoringu niewłaściwego

Usługi polegające na wykonywaniu na zlecenie czynności factoringu polegających na nabywaniu w całości zaległych rachunków i długów, należnych innym podmiotom gospodarczym i późniejsze ich ściąganie...

Glosa do wyroku NSA z 10.4.2001 r., SA/Rz 1248/00

Tomasz Bartłomiej Komisarczuk

Pierwsza grupa wyłączeń z art. 3 ust. 1 pkt 5a OpłSkU obejmowała tylko podatników VAT dokonujących jednej z pięciu wymienionych w niej czynności cywilnoprawnych, przedmiotem których były towary i...

Rola urzędu celnego w poborze podatku VAT

Krystyna Dziedzic

Podatnicy, którzy przywożą towary z zagranicy muszą je zgłosić na granicy do odprawy celnej. Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu SAD, czyli specjalnym dokumencie celnym. Podatnicy są również...

Sukcesja generalna a VAT

Mariusz Marecki, Alicja Sarna

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie - w ogólnym zarysie - konsekwencji w podatku VAT w przypadku sukcesji generalnej, w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Autorzy omawiają istniejące w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248