Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Niekonstytucyjność rozporządzenia wykonawczego VAT

Jerzy Martini

Upoważnienie ustawowe (art. 92 konstytucji) Art. 92 ust. 1 konstytucji mówi, że: „Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w...

Glosa do wyroku TK z 3.4.2001 r., K 32/99

Janusz Zubrzycki

TK w wyroku z 3.4.2001 r., K 32/99 orzekł, że art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ust. 1, 2 i 4 VATU są zgodne z art. 87 ust. 1 i art. 217 Konstytucji, a art. 54 ust. 4 jest zgodny także z art. 7...

Rejestracja dla celów podatku od towarów i usług

Krystyna Dziedzic

Bardzo często nowi podatnicy podatku od towarów i usług wpadają w pułapkę jaką jest brak zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R. Konsekwencje z tego tytułu dla podatników rozpoczynających...

Zasady zwrotu różnicy podatku VAT

Marcin Rybicki

System podatkowy VAT jest systemem deklaracyjnym, tzn. opartym na samoobliczeniu podatku. Wynika stąd, iż wy sokość zwrotu różnicy podatku określa się na podstawie in formacji zawartych w złożonej...

Koszt uzyskania przychodu a prawo do odliczenia podatku VAT

Jerzy Martini

W praktyce przyjmuje się często, że w przypadku, gdy dany zakup nie może być zaliczony do kosztu uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego (dalej kosztów) podatnikowi nie przysługuje również...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248