Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Glosa do wyroku NSA z 10.4.2001 r., SA/Rz 1248/00

Tomasz Bartłomiej Komisarczuk

Pierwsza grupa wyłączeń z art. 3 ust. 1 pkt 5a OpłSkU obejmowała tylko podatników VAT dokonujących jednej z pięciu wymienionych w niej czynności cywilnoprawnych, przedmiotem których były towary i...

Rola urzędu celnego w poborze podatku VAT

Krystyna Dziedzic

Podatnicy, którzy przywożą towary z zagranicy muszą je zgłosić na granicy do odprawy celnej. Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu SAD, czyli specjalnym dokumencie celnym. Podatnicy są również...

Sukcesja generalna a VAT

Mariusz Marecki, Alicja Sarna

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie - w ogólnym zarysie - konsekwencji w podatku VAT w przypadku sukcesji generalnej, w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Autorzy omawiają istniejące w...

SN: VAT - stosowanie sankcji łagodniejszej

W związku z charakterem prawnym sankcji określonej w art. 29 ust. 2 VATU zasadny jest pogląd, że w sytuacji, gdy ustawa z 21.1.1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz opodatku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179