Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

“Związek, którego nie ma” - czy rzeczywiście?

Maciej Grochulski

W Monitorze Podatkowym Nr 6/2000 przeczytałem artykuł pana Krzysztofa Woźniaka, w którym poddaje on krytycznej ocenie mój artykuł zamieszczony w Nr. 3/2000 - w części dotyczącej odliczenia podatku...

Rejestracja a prawo do odliczenia

Zdzisław Modzelewski

Glosa krytyczna do wyroku NSA z 24.3.1999 r. (III SA 5133/98) Jeżeli podatnik nabył towary lub usługi udokumentowane fakturą VAT przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, nie przysługuje mu...

O regulacjach prawnych podatku VAT - krytycznie

Kazimierz Szczepański

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz większość rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy należą do tych unormowań, które na skutek naruszenia zasad techniki prawodawczej1 oraz przyjęcia...

VAT w rolnictwie

Anna Kamińska

Wprowadzenie 1. Wprowadzona w życie 4.9.2000 r. nowelizacja ustawy o VAT z 20.7.2000 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej...

Sankcje w VAT wobec spółki cywilnej

Krystyna Dziedzic

Urząd skarbowy w trakcie kontroli stwierdził nieprawidłowości co skutkowało wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w VAT oraz decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie. Mam wątpliwość...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248