Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Czy w podatku VAT możliwe jest stwierdzenie nadpłaty?

Marcin Rybicki

Podstawowa zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług polega na tym, że jeden z podatników biorących udział w obrocie gospodarczym wpłaca podatek do budżetu, a drugi ma prawo pomniejszyć podatek...

Przedawnienie w podatku od towarów i usług

Krystyna Dziedzic

Korzystne dla podatników orzecznictwo sądowe dotyczące przedawnienia spowodowało duże zainteresowanie czytelników tym tematem. Przedawnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania na skutek upływu czasu....

Prawo do obniżenia podatku VAT

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Glosa do wyroku NSA z 12.2.2002 r., III SA 2400/00. Teza: Z bezpośredniego brzmienia art. 19 ust. 3b VATU wynika, że nie odsyła on do terminów składania deklaracji z art. 10 ust. 1 i art. 26 tej...

Sprzedaż lokali mieszkalnych- zakres 0% stawki VAT od 1.1.2002 r.

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Od 1.1.2002 r. nie stosuje się 0% stawki VAT do: a) sprzedaży lokali mieszkalnych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub usług mieszkaniowych,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179