Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

VAT w rolnictwie

Anna Kamińska

Wprowadzenie 1. Wprowadzona w życie 4.9.2000 r. nowelizacja ustawy o VAT z 20.7.2000 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej...

Sankcje w VAT wobec spółki cywilnej

Krystyna Dziedzic

Urząd skarbowy w trakcie kontroli stwierdził nieprawidłowości co skutkowało wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w VAT oraz decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie. Mam wątpliwość...

VAT - wykładnia pojęcia "otrzymanie towaru"*

Przez “otrzymanie towaru”, o którym mowa w art. 19 ust. 3a VATU należy rozumieć pewien stan faktyczny polegający na tym, że podatnik faktycznie dysponuje towarem i nie musi go nawet wykorzystać do...

ZPChR - zwrot podatku VAT

Przepis art. 14a ust. 7 pkt 2 VATU sformułowany jest jednoznacznie. Mowa w nim o występowaniu zaległości w określonych podatkach, co oznacza, że jakakolwiek zaległość w tego rodzaju zobowiązaniach...

Prawo do obniżenia VAT

Z bezpośredniego brzmienia przepisu art. 19 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wynika, że nie odsyła on do terminów składania deklaracji z art. 10 ust. l i art. 26...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226