Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Ewidencja VAT a księga przychodów i rozchodów

Anna Kamińska

Rodzaje ewidencji dla potrzeb VAT - wprowadzenie Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (dalej: VAT) to jeden z podstawowych obowiązków podatników VAT. Ustawa z dnia 8.1.1993 r....

Związek, którego nie ma

Krzysztof Woźniak

W Monitorze Podatkowym Nr 3/2000 przeczytałem artykuł pana Macieja Grochulskiego, w którym autor zajmuje się problematyką odliczeń podatku naliczonego m.in.w aspekcie występowania u podatników podatku...

“Związek, którego nie ma” - czy rzeczywiście?

Maciej Grochulski

W Monitorze Podatkowym Nr 6/2000 przeczytałem artykuł pana Krzysztofa Woźniaka, w którym poddaje on krytycznej ocenie mój artykuł zamieszczony w Nr. 3/2000 - w części dotyczącej odliczenia podatku...

Rejestracja a prawo do odliczenia

Zdzisław Modzelewski

Glosa krytyczna do wyroku NSA z 24.3.1999 r. (III SA 5133/98) Jeżeli podatnik nabył towary lub usługi udokumentowane fakturą VAT przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, nie przysługuje mu...

O regulacjach prawnych podatku VAT - krytycznie

Kazimierz Szczepański

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz większość rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy należą do tych unormowań, które na skutek naruszenia zasad techniki prawodawczej1 oraz przyjęcia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226