Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Faktury wystawione przez firmę nieistniejącą

Monika Mucha

Wprowadzenie Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym1, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu...

Małżonek jako podatnik podatku od towarów i usług

Maciej Ślifirczyk

Teza omawianego wyroku brzmi: “Skarżący prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie. Faktura VAT nie mogła być wystawiona przez sprzedawcę nieruchomości na rzecz obojga małżonków, skoro żona...

Ewidencja VAT a księga przychodów i rozchodów

Anna Kamińska

Rodzaje ewidencji dla potrzeb VAT - wprowadzenie Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (dalej: VAT) to jeden z podstawowych obowiązków podatników VAT. Ustawa z dnia 8.1.1993 r....

Związek, którego nie ma

Krzysztof Woźniak

W Monitorze Podatkowym Nr 3/2000 przeczytałem artykuł pana Macieja Grochulskiego, w którym autor zajmuje się problematyką odliczeń podatku naliczonego m.in.w aspekcie występowania u podatników podatku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248