Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zwrot VAT podróżnym

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Ustawą z 7.5.1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym1 - kolejny raz znowelizowana została ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

Rozwiązanie spółki cywilnej a podatek od towarów i usług

Piotr Grochulski

Spółka cywilna. Przyczyny jej rozwiązania Istotą spółki cywilnej jest zobowiązanie się wspólników - stron umowy spółki - do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248