Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zmiany w podatku od towarów i usług na 2000 r.

Anna Kamińska

Podatek od towarów i usług1 funkcjonuje w Polsce już od ponad 5 lat. Projektowane obecnie zmiany w tym podatku mają na celu dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań przewidzianych w dyrektywach...

Autoreklama jako przedmiot opodatkowania VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Do czynności będących przedmiotem opodatkowania VAT, których zasady opodatkowania wzbudzają - od wejścia w życie przepisów o VAT - liczne spory między podatnikami VAT aorganami podatkowymi należą:...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248