Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zakłady pracy chronionej a VAT, cz. I

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Poniższy artykuł omawia ustawowe i pozaustawowe uregulowania dotyczące obowiązku podatkowego VAT zakładów pracy chronionej i ich kontrahentów. I. Wstęp Ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i...

Zakłady pracy chronionej a VAT, cz. II

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 8/1998, s. 236. VI. Wyłączenie stosowania zwolnienia VAT 1. Wspomniano już, że podatnicy, o których mowa powyżej, obowiązani...

Reprezentacja i reklama a VAT

Radosław Szczęch

Niniejszy artykuł omawia tematykę reprezentacji i reklamy w kontekście podatku VAT, począwszy od wykładni gramatycznej definicji ustawowych i słownikowych, poprzez orzecznictwo sądowe i regulacje...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248