Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Faktury wystawione przez firmę nieistniejącą

Monika Mucha

Wprowadzenie Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym1, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu...

Małżonek jako podatnik podatku od towarów i usług

Maciej Ślifirczyk

Teza omawianego wyroku brzmi: “Skarżący prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie. Faktura VAT nie mogła być wystawiona przez sprzedawcę nieruchomości na rzecz obojga małżonków, skoro żona...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179