Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zakłady pracy chronionej a VAT, cz. II

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 8/1998, s. 236. VI. Wyłączenie stosowania zwolnienia VAT 1. Wspomniano już, że podatnicy, o których mowa powyżej, obowiązani...

Reprezentacja i reklama a VAT

Radosław Szczęch

Niniejszy artykuł omawia tematykę reprezentacji i reklamy w kontekście podatku VAT, począwszy od wykładni gramatycznej definicji ustawowych i słownikowych, poprzez orzecznictwo sądowe i regulacje...

Zmiany w podatku od towarów i usług na 2000 r.

Anna Kamińska

Podatek od towarów i usług1 funkcjonuje w Polsce już od ponad 5 lat. Projektowane obecnie zmiany w tym podatku mają na celu dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań przewidzianych w dyrektywach...

Autoreklama jako przedmiot opodatkowania VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Do czynności będących przedmiotem opodatkowania VAT, których zasady opodatkowania wzbudzają - od wejścia w życie przepisów o VAT - liczne spory między podatnikami VAT aorganami podatkowymi należą:...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179