Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Opodatkowanie cesji wierzytelności opłatą skarbową czy VAT

Stella Brzeszczyńska

Przedstawiając poniższe rozważania, Autorka zdaje sobie sprawę, że niniejszy artykuł nie wyjaśni w pełni zjawiska obrotu wierzytelnościami. Istnieje bowiem kilka równoległych poglądów na jego istotę....

Obrót uszlachetniający a VAT i cło

Tomasz Grunwald

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji celnych oraz podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do obrotu uszlachetniającego w imporcie towarów. Na uwagę...

Zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących VAT w 1997 r., cz. I

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług objęła obok samej ustawy z 8.1.1993 r. szereg aktów wykonawczych. Poniżej przedstawiamy analizę zmian zawartych w przepisach pozaustawowych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248