Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących VAT w 1997 r., cz. I

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług objęła obok samej ustawy z 8.1.1993 r. szereg aktów wykonawczych. Poniżej przedstawiamy analizę zmian zawartych w przepisach pozaustawowych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179