Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Opodatkowanie sponsoringu wybrane zagadnienia

Kazimierz Szczepański

Pojęcie sponsor 1 związane jest z zastosowaniem tego terminu do określenia ofiarodawców pieniędzy, dóbr lub usług, oczekujących za swoje wsparcie finansowe wzajemnej usługi. Do języka niemieckiego...

Prawo do odliczania podatku naliczonego w VAT - polemika

Krzysztof Woźniak

Prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego jest jedną z podstawowych konstrukcji podatku od towarów i usług. Wynika ona z istoty podatku od wartości dodanej...

VAT: import towarów

Wyłączenie prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, uregulowane w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b) VATU nie ma zastosowania do importu towarów. Uchwała NSA (7) z 27.5.2002 r., FPS...

VAT: wadliwe wykonanie usługi

1. Ujawnienie po powstaniu obowiązku podatkowego wad wykonanej usługi nie uchyla skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, jak też nie daje podstaw do anulowania wystawionej faktury...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226