Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Wpływ orzecznictwa TSUE na polską branżę leasingową

Wpływ orzecznictwa TSUE na polską branżę leasingową

Jakub Jankowski

W ostatnim czasie zapadło kilka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie opodatkowania leasingu na gruncie VAT. W niektórych artykułach prasowych prezentowany jest...

Zwrot nienależnego VAT w przypadku dostawy komorniczej

Pomiędzy nabywcą towaru lub usługi, który w cenie zapłacił podatek od towarów i usług, a Skarbem Państwa nie istnieje stosunek prawny. Konsekwencją powyższego jest to, że podmiot ten nie ma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179