Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

VAT: import towarów

Wyłączenie prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, uregulowane w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b) VATU nie ma zastosowania do importu towarów. Uchwała NSA (7) z 27.5.2002 r., FPS...

VAT: wadliwe wykonanie usługi

1. Ujawnienie po powstaniu obowiązku podatkowego wad wykonanej usługi nie uchyla skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, jak też nie daje podstaw do anulowania wystawionej faktury...

Odpłatność istotą importu usług

Marcin Rybicki

Zakres czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług obejmuje m.in. import usług. Przy czym chodzi tu o usługi, które są świadczone na terytorium RP, a należność (świadczenie) za ich wykonanie...

Opodatkowanie cesji wierzytelności opłatą skarbową czy VAT

Stella Brzeszczyńska

Przedstawiając poniższe rozważania, Autorka zdaje sobie sprawę, że niniejszy artykuł nie wyjaśni w pełni zjawiska obrotu wierzytelnościami. Istnieje bowiem kilka równoległych poglądów na jego istotę....

Obrót uszlachetniający a VAT i cło

Tomasz Grunwald

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji celnych oraz podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do obrotu uszlachetniającego w imporcie towarów. Na uwagę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179