Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zmiany w VAT w 1995 r. - przepisy wykonawcze, cz. II

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Artykuł niniejszy jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w MoPod 2/1995 r., omawiającego zmiany w ustawie o VAT. Poniższy tekst przedstawia zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT....

Sankcje w VAT, cz. II

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Artykuł ten stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 5/1995 r. Autor skupia się przede wszystkim na przedstawieniu grupy naruszeń obowiązków w zakresie ewidencjonowania VAT dotyczących...

Leasing a problemy podatkowe w sprawach towarów i usług

Kazimierz Korzan

Opodatkowanie leasingu jest istotnym lecz zarazem kontrowersyjnym zagadnieniem. Niniejszy artykuł przedstawia krytyczne spojrzenie na obowiązujące regulacje prawno-podatkowe dotyczące umów...

Sankcje w VAT, cz. I

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Przepisy o podatku od towarów i usług przewidują odrębne dla tego podatku oraz szczególnie dotkliwe sankcje w przypadku różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzonych u podatników przez organy...

Umowa komisu a VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Opodatkowanie czynności wynikających z umowy komisu podatkiem od towarów i usług jest jednym z najbardziej dyskusyjnych problemów podatkowoprawnych rodzącym wiele sporów interpretacyjnych. Niniejszy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179