Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

VAT - zakup nieruchomości a prawo do odliczenia podatku

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje tylko w przypadku nabycia towaru lub usługi. Wyrok NSA z 18.4.2002 r., III SA 3109/00 Z uzasadnienia: Z ustaleń faktycznych dokonanych w toku postępowania...

VAT : import usług - wykładnia art. 4 pkt 5 ustawy

O imporcie usług w rozumieniu art. 4 pkt 5 VATU należy mówić także wówczas, gdy podatnik miał obowiązek przekazywania zapłaty poza granice Polski osobie mającej tam siedzibę lub miejsce zamieszkania,...

Usługi pośrednictwa a VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Nie ulega wątpliwości, iż problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług szeroko rozumianego pośrednictwa wzbudza wiele niejasności i kontrowersji. Biorąc pod uwagę obciążenie podatkowe usług...

Zmiany w VAT w 1995 r., cz. I

Juliusz Kamińsk

Od 1 stycznia 1995 r. wprowadzono kolejne zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług. Zmiany te mają zróżnicowany charakter - od zmian o charakterze porządkowym do zmian w zakresie podstawowych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179