Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Kiedy można odliczyć VAT naliczony?

Elżbieta Puławska

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.8.2002 r.1 stwierdzono, że: „Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że jeśli zbywca podatku nie zapłaci, nabywca nie ma prawa go odliczyć....

VAT a małżeńska wspólność majątkowa

Wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez jednego małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej nie rodzi obowiązku podatkowego w tym podatku u...

Charakter art. 21 ust. 4 VATU

Zobowiązanie w podatku VAT powstaje z mocy prawa z chwilą wydania, przekazania zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi. Konkretyzacja tegoż zobowiązania podatkowego, zgodnie z art. 10 ust. 2...

Właściwość miejscowa w podatku VAT

Zmiana miejsca prowadzenia działalności dokonana po upływie roku podatkowego nie powoduje zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego za okres objęty tym rokiem podatkowym. Wyrok SN z 9.7.2002 r.,...

VAT a umowa o zarządzanie

Działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFizU, od działalności wykonywanej osobiście, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, odróżnia nie tyle fakt realizowania osobiście...

VAT jako koszt uzyskania przychodów. Część I

Zdzisław Modzelewski

Zaliczanie podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów już od dawna wzbudza wiele kontrowersji, i to nie tylko w praktyce, ale również w doktrynie prawa podatkowego. Autor przedstawia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179