Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Orzeczenia i glosy

Odliczenie VAT przy usługach hotelowych

Prawidłowy jest zatem pogląd, że podatnik podatku od towarów i usług świadczący usługi hotelowe – co do zasady zaliczające się do szerszej kategorii usług turystyki, o których stanowi art. 88 ust. 1...

VAT od transakcji rozliczenia prac adaptacyjnych

W konsekwencji sprzedaż nakładów inwestycyjnych, tj. prac adaptacyjnych – poniesionych w obcym środku trwałym, na przystosowanie zajmowanych pomieszczeń do prowadzenia w nich działalności medycznej –...

Ustalenie przez strony umowy dzierżawy faktu przeniesienia na dzierżawcę kosztu podatku od nieruchomości rodzi obowiązek uwzględnienia jego wartości w kwocie czynszu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy

Łukasz Szczygieł, Bartosz Fuchs

W przypadku gdy w umowie dzierżawy zostanie ustalone, że dzierżawca będzie ponosił koszt podatku od nieruchomości, wówczas wartość tej daniny będzie stanowiła jeden z elementów cenotwórczych usługi...

Klasyfikacja i opodatkowanie VAT umowy cesji

Wprawdzie zarówno w przypadku umowy przedwstępnej, jak i cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy nie dochodzi do ostatecznego rozporządzenia towarem, jeśli jednak czynność przewidziana w...

VAT od zbycia prac adaptacyjnych w szpitalu

Zbycie prac adaptacyjnych wykonanych przez stronę skarżącą w dzierżawionych od szpitala pomieszczeniach nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 3004