Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkań pracownikom

Jeżeli – tak jak w niniejszej sprawie – skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie nieruchomości mieszkalne najemcy, który następnie udostępni je nieodpłatnie swoim pracownikom,...

Zwolnienie z VAT importu okazjonalnego

Mając na uwadze treść art. 52 powołanej ustawy oraz art. 143 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE w zw. z art. 1 Dyrektywy 2006/79/WE w kontekście miejsca opodatkowania importu towarów należy stwierdzić, że...

Stawka VAT na wynajem krótkoterminowy pracownikom

W związku z powyższym, jeżeli – tak jak w niniejszej sprawie – skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie nieruchomości mieszkalne najemcy, który następnie udostępni je...

Opodatkowanie VAT partycypacji bezzwrotnej

O ile co do zasady rację ma organ interpretacyjny, podnosząc w skardze kasacyjnej, iż zakres stosowania zwolnień, o których mowa w przepisach VATU, stanowiących implementację do polskiego porządku...

Udokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Organ miał podstawy w oparciu o bierne zachowanie skarżącego w toku postępowania, jak i udokumentowane ustalenia, w szczególności niesporne ustalenia co do braku spełnienia przez skarżącego warunków...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3056