Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Orzeczenia i glosy

Zaliczenie do kosztów wydatków na reprezentację

Oceniając czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłączną bądź dominującą przyczyną ponoszenia kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika,...

Odliczenie VAT przy usługach hotelowych

Prawidłowy jest zatem pogląd, że podatnik podatku od towarów i usług świadczący usługi hotelowe – co do zasady zaliczające się do szerszej kategorii usług turystyki, o których stanowi art. 88 ust. 1...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026