Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie VAT transakcji blockchain

W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za...

Moment korekty VAT w przypadku zmian ceny materiałów

Także zatem, jeżeli przyczyną wystawienia faktury korygującej in plus są nowe i niezależne od podatnika okoliczności, nieistniejące w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. spełnianie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248