Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie VAT cesji wierzytelności

Z powyższego wynika, że nabycie wierzytelności trudnej po cenie niższej od jej wartości nominalnej nie pozwala na uznanie świadczenia na rzecz zbywcy za usługę w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z...

Warunki odmowy zwrotu VAT

Odmowę uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT powinny poprzedzać ustalenia co do realności obawy powstania (i związanego z tym ryzyka niewykonania) zaległości podatkowych. Niewystarczające w...

Fakturowanie z mechanizmem podzielonej płatności

Organ, wydając zaskarżoną interpretację indywidualną, całkowicie pominął analizę zgodności postanowień rozporządzenia z 15.10.2019 r. z przepisami VATU oraz przepisami OrdPU. Dokonał wprawdzie takiej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226