Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Kasy fiskalne – znaczące zmiany

Ryszard Kubacki

Z dniem 1.1.2015 r. derogacji ulegają dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących1. Zaistniała zatem potrzeba wprowadzenia nowego aktu wykonawczego w tym zakresie. Przy tej...

Import towarów – wybrane wątpliwości w zakresie VAT

Import towarów – wybrane wątpliwości w zakresie VAT

Anna Kubala

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wątpliwości praktycznych, które pojawiają się na gruncie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w zakresie importu towarów. Kwestie związane z...

Wybrane praktyczne aspekty odzyskiwania VAT przez gminy

Wybrane praktyczne aspekty odzyskiwania VAT przez gminy

Jacek Matarewicz

Niezwykle aktualnym i ciekawym tematem dla doradców podatkowych specjalizujących się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem VAT jest problematyka zwrotu VAT dla gmin. Niniejszy tekst omawia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155