Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Zmiany w VAT na 2017 r. – wybrane zagadnienia

Zmiany w VAT na 2017 r. – wybrane zagadnienia

Bartosz Bogdański

Obowiązująca od 1.1.2017 nowelizacja ma w zasadzie jeden cel – przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom w podatku od towarów i usług, w szczególności zapobieganie wyłudzeń podatku oraz unikania...

Prewskaźnik – podstawowe problemy interpretacyjne

Prewskaźnik – podstawowe problemy interpretacyjne

Wojciech Zajączkowski

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VATU)1 dokonana ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych2 wprowadziła do systemu VAT od...

Prawo do korekty „pustej” faktury

Prawo do korekty „pustej” faktury

Krzysztof Pysz

Niniejszy artykuł stanowi próbę dokonania rozróżnienia między okolicznościami, które umożliwiają skorygowanie „pustej” faktury, a takimi, które całkowicie ją wykluczają. Przedmiotem rozważań jest...

Faktura w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Wojciech Zajączkowski

Autor przedstawia odmienny od dominującego w interpretacjach podatkowych oraz prezentowanego w literaturze przedmiotu, sposób interpretacji unijnych i polskich przepisów w zakresie momentu powstania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179