Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Podzielona płatność. Praktyczne aspekty nowych regulacji

Wojciech Zajączkowski

W artykule omówiono instytucję płatności podzielonej – wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1.7.2018 r.,...

Zmiany w VAT na 2018 r.

Jakub Ziętek

Jak co roku z początkiem 2018 r. weszły w życie regulacje zmieniające system VAT. Zmiany te dotyczą zasadniczo kwestii technicznych, jak na przykład bezwzględny obowiązek (obejmujący również...

Czy istnieje możliwość skorygowania tzw. pustej faktury?

Czy istnieje możliwość skorygowania tzw. pustej faktury?

Beata Sobocha, Jacek Matarewicz

Przedmiotem artykułu jest problematyka korygowania faktur uznanych przez organy podatkowe lub organy kontroli celno-skarbowej za puste w rozumieniu art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej:...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204