Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Najem lokalu na cele działalności a VAT

Krystyna Dziedzic

W grudniu 2001 r. wystąpiłem do urzędu skarbowego o zwrot niesłusznie zapłaconego podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu lokalu na cele biurowe. Urząd skarbowy odmówił stwierdzenia nadpłaty,...

Wykładnia przepisów w świetle zgodności z Konstytucją

Małgorzata Niezgódka-Medková

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.5.2001 r., III RN 95/001 Teza: Otrzymanie zaliczki w wysokości niższej niż połowa ceny przed wykonaniem usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie powoduje...

Opodatkowanie faktoringu podatkiem od towarów usług

Mariusz Kośmider

Przedmiotem artykułu jest ocena natury prawnej usługowego obrotu wierzytelnościami w formie faktoringu w aspekcie skutków podatkowych. Autor zwraca uwagę na niewłaściwą klasyfikację statystyczną...

Wadliwość czynności prawnej a skutki podatkowe

Antoni Hanusz, Piotr Czerski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.10.2000 r., III RN 55/00. I. Sąd Najwyższy wyrokiem z 19.10.2000 r. wydanym w sprawie III RN 55/00 oddalił rewizję nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich...

Faktura VAT wystawiona w EURO

Michał Stolarek

Wystawienie faktury VAT w walucie obcej (bez wskazania w jej treści kwot określonych w złotych polskich) ro dzi niejednokrotnie wątpliwości organów podatkowych, co do zachowania przez jej odbiorcę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155