Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

Jakub Rychlik

W celu wyegzekwowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przewidziane zostały sankcje o charakterze administracyjnym, a także o charakterze karnym. Drugi rodzaj sankcji...

Podzielona płatność. Praktyczne aspekty nowych regulacji

Wojciech Zajączkowski

W artykule omówiono instytucję płatności podzielonej – wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1.7.2018 r.,...

Zmiany w VAT na 2018 r.

Jakub Ziętek

Jak co roku z początkiem 2018 r. weszły w życie regulacje zmieniające system VAT. Zmiany te dotyczą zasadniczo kwestii technicznych, jak na przykład bezwzględny obowiązek (obejmujący również...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179