Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

VAT po 1.6.2005 r. w pytaniach i odpowiedziach

Krystyna Dziedzic

Czy po 1.6.2005 r. każda zaliczka daje prawo do stawki 0%, czy muszą być spełnione jeszcze inne warunki, aby eksporter otrzymał stawkę 0%? Na wstępie wspomnieć należy, że nowelizacja ustawy z...

Ustawa o podatku od towarów i usług- tabela porównawcza

Anna Szewczyk

Nowelizacja ustawy o VAT z 21.4.2005 r. wprowadza szereg zmian w VATU1 m.in. najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia zasad rozliczania podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw....

Status podatnika VAT w obrocie nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Na każdą transakcję zawieraną w obrocie nieruchomościami trzeba patrzeć przez pryzmat definicji podatnika VAT. Nie każdy sprzedający nieruchomość, prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego...

Zmiany w ustawie o VAT

Krzysztof Flis

Dnia 11.3.2005 r. Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113), zwaną dalej VATU. W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214