Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Cash pooling – skutki w podatkach obrotowych

Robert Jurkiewicz

Od dłuższego czasu słyszy się o rosnącej popularności umów cash poolingowych. Fakt ten, jak się wydaje, skorelowany jest z pozytywną i coraz bardziej jednolitą linią orzecznictwa organów podatkowych w...

Czy niekonstytucyjne prawo należy stosować?

Jacek Drosik

Uznając przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.5.2005 r. w sprawie ­zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania...

Proceduralne zagadnienia zwrotu podatku od towarów i usług

Marek Szubiakowski

W artykule omówiono problem zastosowania zawartej w art. 3 pkt 7 regulacji dotyczącej zwrotu podatku od towarów i usług do wybranych postanowień ustawy o podatku od towarów i usług, zbieg bowiem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204