Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Opodatkowanie VAT aportów – wybrane aspekty

Wiktoria Cieślikowska

Dnia 1.12.2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów ws. wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług1. W rozporządzeniu tym nie powtórzono zapisu § 6...

Tereny budowlane i przeznaczone pod zabudowę

Marcin Szymankiewicz

Celem niniejszej publikacji jest próba oceny, którymi z występujących w praktyce kryteriów można się kierować przy kwalifikacji terenów jako budowlanych i przeznaczonych pod ­zabudowę. Wprowadzenie ...

Opodatkowanie VAT działalności fundacji – wybrane aspekty

Wiktoria Cieślikowska

Co do zasady działalność fundacji można podzielić na działalność statutową (związaną z realizacją celów, dla których fundacja została powołana) oraz pozostałą działalność gospodarczą (która, co do...

Opodatkowanie faktoringu

Adam Mariański, Michał Wilk

Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 14.10.2008 r. (III SA/Wa 826/08, opubl. MoPod Nr 12/2008) 1. W zakresie, w jakim faktor dostarcza faktorantowi fundusze przed datą wymagalności wierzytelności,...

Konsekwencje wyroku ETS w sprawie Magoora (C-414/07)

Krzysztof Wilk, Michał Spychalski

W artykule omówiono wyrok w sprawie C-414/07 Magoora Sp. z o.o., w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS) odniósł się do istniejących w polskim systemie VAT ograniczeń w prawie do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204