Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Refakturowanie ubezpieczenia przez leasingodawcę

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 28.1.2010 r., I SA/Wr 1637/09 W przypadku umowy leasingu mamy do czynienia w istocie z jedną usługą, do podstawy opodatkowania której należy zaliczyć również...

Wymogi dokumentacyjne zastosowania stawki 0% dla WDT

Paweł Mikuła, Michał Zwyrtek

Jakie dokumenty powinien posiadać podatnik, aby mógł zastosować 0% stawkę w podatku od towarów i usług dla dostawy wewnątrzwspólnotowej? To pytanie, pomimo bogatego orzecznictwa sądowego, pozostaje...

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Od początku obowiązywania w Polsce podatku od towarów i usług występuje problem opodatkowania sprzedaży udziałów w rzeczy. Pod rządami poprzedniej VATU generalnie przyjęto stanowisko, że sprzedaż...

Urząd gminy czy gmina podatnikiem VAT

Marcin Szymankiewicz

W doktrynie i orzecznictwie utrwala się pogląd, że podatnikiem VAT z tytułu podejmowanych działań gospodarczych jest gmina, a nie urząd gminy1. Pomimo istniejących w dalszym ciągu wątpliwości pogląd...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204