Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Organ władzy publicznej jako podatnik VAT

Łukasz Postrzech

W praktyce sfera imperium (działanie w ramach reżimu publicznoprawnego) i dominium (czynności w zakresie prawa cywilnego) niekiedy są trudne do zidentyfikowania, w związku z powyższym istotne jest...

Przyszłość podatku VAT w Zjednoczonej Europie

Jacek Pastuszka

Przedstawione poniżej informacje dotyczą proponowanych przez Unię Europejską zmian systemu podatku VAT w transakcjach wewnątrzunijnych wychodzących naprzeciw zidentyfikowanym problemom, przede...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204