Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax / Artykuły

Przyszłość podatku VAT w Zjednoczonej Europie

Jacek Pastuszka

Przedstawione poniżej informacje dotyczą proponowanych przez Unię Europejską zmian systemu podatku VAT w transakcjach wewnątrzunijnych wychodzących naprzeciw zidentyfikowanym problemom, przede...

Problemy dowodowe w zakresie eksportu

Marcin Rymaszewski

Artykuł przybliża problematykę dowodzenia eksportu towarów, odnoszącego się do potwierdzenia dokonania wywozu towarów w ramach czynności opodatkowanych. Analizuje dowody, których zgromadzenie mogłoby...

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Aneta Makowiec

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego stanowi jeden z najważniejszych instrumentów ochrony finansowej władzy publicznej. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest to, aby przepisy regulujące...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179