Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Opodatkowanie VAT cesji wierzytelności

Z powyższego wynika, że nabycie wierzytelności trudnej po cenie niższej od jej wartości nominalnej nie pozwala na uznanie świadczenia na rzecz zbywcy za usługę w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z...

VAT – bliżej wprowadzenia modelu docelowego

Wojciech Dmoch

SUMMARY VAT - closer to the introduction of the definitive VAT system The introduction of the definitive VAT system applicable to the taxation of trade between individual Member States of the...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214