Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Zaliczenie do kosztów wydatków na reprezentację

Oceniając czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłączną bądź dominującą przyczyną ponoszenia kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika,...

Czy można bezpiecznie stosować karty paliwowe?

Czy można bezpiecznie stosować karty paliwowe?

Adam Mariański, Konrad Dura

Karty paliwowe są źródłem podatkowych wątpliwości, w szczególności na gruncie podatku od towarów i usług. Kontrowersje dotyczą zwłaszcza istoty stosunku prawnego pomiędzy firmą paliwową dokonującą...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026