NAJPOPULARNIEJSZE

Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu

Jan Zdanowicz

Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 definiuje termin „przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące z nieujawnionych źródeł” (na użytek tego...

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Ewelina Kumor-Jezierska

W doktrynie oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje liberalne podejście do tzw. miękkiego domniemania stosunku pracy, w świetle którego w imię zasady wolności umów strony mają prawo wyboru...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248