NAJPOPULARNIEJSZE

Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Jan Zdanowicz

Wprowadzenie Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju w drodze darowizny, spadku i...

Zwrot opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych

Jan Zdanowicz

Ustawa o opłacie skarbowej problematyce zwrotu opłaty skarbowej poświęca tylko przepis art. l3. Powyższy przepis wyróżnia trzy grupy przypadków, które stanowią podstawę zwrotu opłaty skarbowej....

Spółki osobowe

Małgorzata Dymek, Ewa Błaszczak

Spis treści: 1. Rodzaje i ustrój spółek osobowych 2. Rachunkowość osobowych spółek handlowych 3. Spółka osobowa a podatek dochodowy 4. Określenie posiadanego udziału w spółce osobowej ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142