NAJPOPULARNIEJSZE

Protokół nieściągalnych wierzytelności

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 22.8.2008 r., ILPB3/423-314/08-2/ŁM Przy ustalaniu przewidywanych kosztów proceso­wych i egzekucyjnych spółka ma prawo uwzględnić koszty...

Pojęcie „małego podatnika” na gruncie spółek osobowych

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 14.1.2009 r., ITPB1/415-608/08/AK Dla skorzystania z jednorazowej amortyzacji istotne jest, kto nabywa środki trwałe, prowadzi ich ewidencję i...

Instytucja przedawnienia w podatku od towarów i usług

Krystyna Dziedzic

Z uwagi na specyfikę podatku od towarów i usług istota zagadnienia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...

Wpłata do depozytu notarialnego

W błędzie jest więc skarżąca, która dowodzi, że obowiązek podatkowy powstaje u sprzedającego z chwilą wpłaty pieniędzy do depozytu notarialnego – notariusza, który według skarżącej jest pod­miotem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155