NAJPOPULARNIEJSZE

Opodatkowanie VAT działalności fundacji – wybrane aspekty

Wiktoria Cieślikowska

Co do zasady działalność fundacji można podzielić na działalność statutową (związaną z realizacją celów, dla których fundacja została powołana) oraz pozostałą działalność gospodarczą (która, co do...

Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 28.10.2009 r., IBPBI/2/423-897/09/AP Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w drodze przeniesienia na udziałowców spółki prawa własności...

Dokument obcojęzyczny jako dowód w postępowaniu

Dariusz Zalewski

Organ podatkowy nie może pominąć dowodu z obcojęzycznego dokumentu złożonego przez stronę w toku postępowania podatkowego tylko dlatego, że nie jest on przetłumaczony na język polski. Działanie...

Klucze alokacji kosztów wspólnych do działalności strefowej

Grzegorz Grablewski, Iwona Patyk

Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej z reguły nie oznacza zwolnienia z opodatkowania całości dochodów – praktycznie zawsze pojawiają się dodatkowe dochody nieobjęte...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179