NAJPOPULARNIEJSZE

Ocena umowy leasingu operacyjnego

W świetle art. 188 OrdPU, jeżeli strona zgłasza dowód to organ podatkowy może nie uwzględnić wniosku, jeżeli żądanie dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyść strony, ale gdy strona wskazuje...

Podatek dochodowy od osób fizycznych we Francji

Stanisław Bocianowski

Niniejszy artykuł stanowi bardzo interesującą próbę spojrzenia na system podatku dochodowego od osób fizycznych we Francji. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z elementów personalizacji podatku, tj....

Pomoc publiczna

Krystyna Dziedzic

· Wystąpiłem z wnioskiem do urzędu skarbowego o umorzenie kwoty zaległości podatkowych. Kwota, o umorzenie której wystąpiłem nie przekracza równowartości 100 tys. euro i moim zdaniem nie podlega pod...

Umorzenie podatku od spadków i darowizn

Należy oczekiwać - i wymagać - od organu podatkowego, by udzielał stronie nieorientującej się w zawiłościach procedury stosownych informacji. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której strona korzysta z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237