NAJPOPULARNIEJSZE

Dochody z kapitałów pieniężnych - wybrane zagadnienia

Kaja Zaremba-Jesiotr, Maria Fałowska-Kupis

Spis treści: 1. Kategorie kapitałów pieniężnych2. Odsetki od pożyczek3. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych4. Przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach...

Pojęcie przychodu należnego w podatku dochodowym

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 19.2.2008 r.1 Z uwagi na fakt, że ustawodawca na gruncie przepisów PDOPrU nie wprowadził definicji legalnej pojęcia przychodu „należnego”,...

Opodatkowanie podatkiem VAT zadatku

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 15.1.2008 r.1 Z tytułu pobieranych zadatków podatnik jest zobowiązany zastosować art. 19 ust. 11 VATU i wystawić fakturę na otrzymany zadatek,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226