NAJPOPULARNIEJSZE

Opodatkowanie umowy użytkowania

Mariusz Kotulski

Celem niniejszego artykułu jest analiza problemów podatkowych związanych z opo­datkowaniem umowy użytkowania. Porusza problematykę opodatkowania umów użyt­kowania nieprawidłowego wywołującej istotne...

Nieodpłatne świadczenia dla prezesa zarządu

Organy podatkowe, uznając, że nieodpłatne przekazanie prezesowi zarządu przez skarżącą spółkę składników majątku do używania w celu wykonania na jej rzecz usług w zakresie zarządzania jest...

Podpis tradycyjny w decyzji podatkowej

Lidia Klat-Wertelecka

Granicę między „podjęciem” decyzji podatkowej a jej „wydaniem” stanowi czynność polegająca na podpisaniu pisma zawierającego w swej treści rozstrzygnięcie w sprawie podatkowej. Odrębność czynności...

Pojęcie przychodu należnego w podatku dochodowym

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 19.2.2008 r.1 Z uwagi na fakt, że ustawodawca na gruncie przepisów PDOPrU nie wprowadził definicji legalnej pojęcia przychodu „należnego”,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142