NAJPOPULARNIEJSZE

Klasyfikacja i opodatkowanie VAT umowy cesji

Wprawdzie zarówno w przypadku umowy przedwstępnej, jak i cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy nie dochodzi do ostatecznego rozporządzenia towarem, jeśli jednak czynność przewidziana w...

Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi

Aleksander Kaźmierski

Wprowadzenie Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi jest powszechnie praktykowane przez podmioty gospodarcze. Wykorzystywaniu tego mechanizmu optymalizacji wysokości opodatkowania przez...

Umowa gwarancji. Umowa poręczenia

Ryszard Klocek

Poniższy artykuł jest próbą porównania dwóch umów cywilnoprawnych: umowy poręczenia i umowy gwarancji, które coraz częściej występują w praktyce gospodarczej. Umowa poręczenia Poręczenie zostało...

Sankcja dla spółki cywilnej

Nałożenie na spółkę cywilną dodatkowego zobowiązania podatkowego, przewidzianego w art. 27 ust. 5 VATU, naruszałoby zasadę państwa prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Wyrok SN z 21.5.2002 r., III RN...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204