Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Faktura zaliczkowa dokumentująca zapłatę, a nie dostawę

Przemysław Trzaska

Nie podlega ograniczeniu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej do wysokości rzeczywistej dostawy w sytuacji, gdy nadwyżka zaliczki zostanie rozliczona w kolejnej dostawie –...

Opodatkowanie VAT cesji wierzytelności

Z powyższego wynika, że nabycie wierzytelności trudnej po cenie niższej od jej wartości nominalnej nie pozwala na uznanie świadczenia na rzecz zbywcy za usługę w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248