NAJPOPULARNIEJSZE

Koszty postępowania podatkowego

Jan Zdanowicz

Ordynacja podatkowa1 w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego2 nie wprowadziła zasadniczych zmian w przepisach dotyczących kosztów postępowania...

Związek, którego nie ma

Krzysztof Woźniak

W Monitorze Podatkowym Nr 3/2000 przeczytałem artykuł pana Macieja Grochulskiego, w którym autor zajmuje się problematyką odliczeń podatku naliczonego m.in.w aspekcie występowania u podatników podatku...

Sankcja dla spółki cywilnej

Nałożenie na spółkę cywilną dodatkowego zobowiązania podatkowego, przewidzianego w art. 27 ust. 5 VATU, naruszałoby zasadę państwa prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Wyrok SN z 21.5.2002 r., III RN...

Najem nieruchomości komercyjnych w VAT*

Michał Thedy, Grzegorz Polok

W artykule omówione zostały wybrane, najczęściej występujące w praktyce problemy związane z traktowaniem najmu na gruncie podatku od towarów i usług. Autorzy wskazują również, w jaki sposób może ulec...

Kaucja gwarancyjna w budownictwie a podatek VAT

Krystyna Dziedzic

W umowie o wykonanie robót budowlanych została ustanowiona kaucja gwarancyjna w celu zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych. Inwestor zatrzymał kaucję do czasu usunięcia usterek przez...

Pojęcie infrastruktury towarzyszącej w ustawie o VAT

Paweł Kuźmiak

Celem artykułu jest wykładnia użytego w art. 146 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług sformułowania „obiekty infrastruktury towarzyszącej związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego”....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179