NAJPOPULARNIEJSZE

Rozliczanie mediów we wspólnocie mieszkaniowej

Stella Brzeszczyńska

Sposób rozliczania zakupu mediów przez wspólnoty mieszkaniowe od dawna budzi bardzo dużo sporów. Po części wynikają one z faktu, że w doktrynie zarysowały się dwa odrębne poglądy odnośnie do statusu...

Odliczenia VAT naliczonego a kontrola

Skoro organy podatkowe mają prawo określenia zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż to uczynił podatnik, to nie oznacza to, że organ podatkowy musi uwzględniać do odliczenia podatek naliczony...

Znaczenie instytucji przekazu przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego US w Warszawie z 24.4.2007 r.1 Instytucja przekazu jest instytucją prawną, którą może zastosować podatnik w celu rozliczenia istniejących zobowiązań i...

Opodatkowanie podatkiem VAT kary umownej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Warszawie z 13.09.2007 r.1 Usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść, nawet...

Ogłoszenie upadłości a opodatkowanie VAT

Zobowiązanie powstaje z mocy prawa bez względu na fakt złożenia (bądź nie) deklaracji. W sytuacji bowiem niezłożenia przez podatnika deklaracji bądź ustalenia przez organ wysokości zobowiązania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248