Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

VAT od aportu

Wkłady niepieniężne wniesione przez wspólników do spółek kapitałowych nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Wyrok składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2001 r., FSA...

SN: sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek VAT

Należy podkreślić, że wyłączenie z zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, dotyczy każdej sytuacji “sprzedaży...

Wadliwość czynności prawnej a skutki podatkowe

Antoni Hanusz, Piotr Czerski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.10.2000 r., III RN 55/00. I. Sąd Najwyższy wyrokiem z 19.10.2000 r. wydanym w sprawie III RN 55/00 oddalił rewizję nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich...

Pomoc publiczna a obciążenia podatkowe

Violetta Filipowicz-Zemła, Marcin Radwan

Tematem trzeciego z serii artykułu o pomocy publicznej jest relacja pomiędzy nowymi regulacjami prawnymi w zakresie pomocy publicznej a zobowiązaniami podatkowymi. Autorzy odnoszą się do kwestii...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248