Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Cofnięcie towaru celnego za granicę

Przepis art. 58 § 2 Kodeksu celnego przewiduje solidarną odpowiedzialność m.in. posiadacza towaru tylko w zakresie pokrycia kosztów cofnięcia towarów. Nie można tej dyspozycji rozciągnąć na kwestię...

Wykładnia przepisów w świetle zgodności z Konstytucją

Małgorzata Niezgódka-Medková

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.5.2001 r., III RN 95/001 Teza: Otrzymanie zaliczki w wysokości niższej niż połowa ceny przed wykonaniem usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie powoduje...

Rok, którego dotyczą koszty

Stella Brzeszczyńska

W artykule został przedstawiony istotny problem dotyczący momentu zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Autorka analizuje art. 15 ust. 4 PDOPrU dotyczący tego zagadnienia i...

Opodatkowanie faktoringu podatkiem od towarów usług

Mariusz Kośmider

Przedmiotem artykułu jest ocena natury prawnej usługowego obrotu wierzytelnościami w formie faktoringu w aspekcie skutków podatkowych. Autor zwraca uwagę na niewłaściwą klasyfikację statystyczną...

Opłata produktowa - podatek środowiskowy

Dominik Mączyński

Z 1.1.2002 r. obowiązują przepisy ustawy wprowadzające opłatę produktową. W artykule przedstawiono charakterystykę opłaty produktowej, nowe obowiązki i obciążenia przedsiębiorców. Wprowadzenie Na mocy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248