Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Faktura VAT wystawiona w EURO

Michał Stolarek

Wystawienie faktury VAT w walucie obcej (bez wskazania w jej treści kwot określonych w złotych polskich) ro dzi niejednokrotnie wątpliwości organów podatkowych, co do zachowania przez jej odbiorcę...

Nowelizacja ustawy o podatku VAT i podatku akcyzowym z komentarzem

Mariusz Kośmider, Piotr Trybała, Karolina Węgrzyn

W niniejszym artykule zostały skomentowane istotne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w wprowadzone w 2002 r. Wiele proponowanych rozwiązań...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226