Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

NSA: postępowanie celne - przedstawicielstwo pośrednie

Z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w sprawach celnych, jak również zart. 66 § 3 w zw. z art. 3 § 1 pkt 11 lit. b) nie wynika, że podmiot gospodarczy, mający siedzibę na obszarze...

Jaki to samochód?

Elżbieta Puławska

Prawidłowe określenie rodzaju kupowanego pojazdu bądź kupowanego do niego paliwa decyduje o możliwości obniżenia należnego VAT. Problematyczne jest co decyduje o charakterze pojazdu - świadectwo...

Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA

Leszek Guzek

W artykule zostały omówione szczegółowo zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach o umorzenie zaległości podatkowych w aspekcie uznaniowej oceny przesłanek umorzenia przez organy skarbowe. Decyzja...

SN: VAT - świadectwo homologacji określa rodzaj pojazdu

W żadnym przypadku nie jest dopuszczalna zmiana danych określonych w “świadectwie homologacji” pojazdu w drodze wydania “zaświadczenia o wyniku badań technicznych” tego pojazdu. Jest poza sporem, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248