NAJPOPULARNIEJSZE

Ulga mieszkaniowa w przypadku rozwiązania umowy dożywocia

Nie budzi wątpliwości, że zawarcie umowy o dożywocie przez skarżącego w 2015 r. stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości skutkujące przeniesieniem przez wnioskodawcę jako dożywotnika własności udziału...

Stosowanie IP Box w odniesieniu do spółki komandytowej

Joanna Litwińska, Joanna Bielecka

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.1.2021 r., 0113-KDIPT2-2.4011.854.2020.2.KR Należy stwierdzić, że komandytariusz będący wspólnikiem spółki komandytowej po...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237