Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA

Leszek Guzek

W artykule zostały omówione szczegółowo zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach o umorzenie zaległości podatkowych w aspekcie uznaniowej oceny przesłanek umorzenia przez organy skarbowe. Decyzja...

SN: VAT - świadectwo homologacji określa rodzaj pojazdu

W żadnym przypadku nie jest dopuszczalna zmiana danych określonych w “świadectwie homologacji” pojazdu w drodze wydania “zaświadczenia o wyniku badań technicznych” tego pojazdu. Jest poza sporem, że...

Najem lokalu na cele działalności a VAT

Krystyna Dziedzic

W grudniu 2001 r. wystąpiłem do urzędu skarbowego o zwrot niesłusznie zapłaconego podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu lokalu na cele biurowe. Urząd skarbowy odmówił stwierdzenia nadpłaty,...

Aspekty podatkowe podziału spółek kapitałowych

Dominik Gajewski

Podział spółek kapitałowych, obok procesu łączenia i przekształcania jest formą ich restrukturyzacji. W artykule zostały omówione zagadnienia podatkowe dotyczące podziału spółek kapitałowych ze...

VAT - wyroby preferowane

Wyjątek wprowadzony do art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237