Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

NSA: opodatkowanie pożyczek

Umowa pożyczki jest w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 31.1.1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) “inną tego rodzaju umową”, co umowy sprzedaży, dzierżawy,...

NSA: opodatkowanie wyrobiska górniczego

Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i...

NSA: postępowanie celne - przedstawicielstwo pośrednie

Z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w sprawach celnych, jak również zart. 66 § 3 w zw. z art. 3 § 1 pkt 11 lit. b) nie wynika, że podmiot gospodarczy, mający siedzibę na obszarze...

Jaki to samochód?

Elżbieta Puławska

Prawidłowe określenie rodzaju kupowanego pojazdu bądź kupowanego do niego paliwa decyduje o możliwości obniżenia należnego VAT. Problematyczne jest co decyduje o charakterze pojazdu - świadectwo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237