Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

NSA: strona w postępowaniu podatkowym

Zakres pojęcia strony w Ordynacji podatkowej jest szerszy niż w art. 28 KPA, bowiem obliguje organy podatkowe do załatwienia w drodze procesowej żądań podmiotów, które domagają się czynności tych...

Umowa o dzieło a prawa autorskie

Krystyna Witt

Osoba zatrudniona obecnie na umowę o pracę przez kilka poprzednich miesięcy zawierała z naszą firmą umowy o dzieło. Wypłata z tych umów nastąpiła jednak dopiero teraz. Czy w takiej sytuacji od...

Pomoc publiczna - zagadnienia podstawowe

Violetta Filipowicz-Zemła, Jarosław Cudzich

W poprzednim numerze Monitora Podatkowego rozpoczęliśmy cykl publikacji dotyczących regulacji prawnych w zakresie pomocy publicznej. Tematem pierwszej części było funkcjonowanie podmiotów...

Glosa do wyroku NSA z 12.9.2001 r., III SA 1890/00

Monika Mucha, Krzysztof Bramorski

1. Wątpliwości budzi już zawarte na początku uzasadnienia komentowanego wyroku lakoniczne powołanie przez sąd zasady, iż organy podatkowe mają prawo oceniać dokonywane w obrocie prawnym czynności i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237