NAJPOPULARNIEJSZE

Prawidłowa weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT

Oceniając, czy standard przezornego przedsiębiorcy został w przypadku skarżącej zachowany, nie można też pominąć faktu, jak skarżąca postępowała w przypadku innych – tego samego typu – usługodawców. W...

Prawidłowe rozpatrzenie interpretacji indywidualnej

Tymczasem WSA przyjął, że organ interpretacyjny naruszył nie tylko art. 14b § 3 OrdPU, ale także art. 14b § 2, „a w konsekwencji” – art. 14c § 1 OrdPU wobec nieuwzględnienia dorobku prawnego...

Zmiana wierzyciela w umowie pożyczki

Tomasz Kośmider

Zmiana wierzyciela w umowie pożyczki z podmiotu powiązanego w postaci jedynego udziałowca na podmiot niepowiązany w postaci fińskiego banku nie uprawnia dłużnika do skorzystania ze zwolnienia od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237