Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Nowe zasady korzystania z pomocy publicznej

Anna Smuga

Niniejsza publikacja jest pierwszą z cyklu artykułów poświęconych analizie regulacji prawnych w zakresie pomocy publicznej. Dotyczy ona w szczególności korzystania z pomocy publicznej w przypadku...

Sukcesja generalna a VAT

Mariusz Marecki, Alicja Sarna

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie - w ogólnym zarysie - konsekwencji w podatku VAT w przypadku sukcesji generalnej, w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Autorzy omawiają istniejące w...

Wartość godziwa instrumentu finansowego

Cyryl Kotyla

Artykuł omawia proces pomiaru wartości instrumentu finansowego według jego wartości godziwej. Zaprezentowane zostały źródła pochodzenia informacji o wartości godziwej, jak również modele wyceny...

SN: VAT - stosowanie sankcji łagodniejszej

W związku z charakterem prawnym sankcji określonej w art. 29 ust. 2 VATU zasadny jest pogląd, że w sytuacji, gdy ustawa z 21.1.1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz opodatku...

NSA: zmiana urzędowej interpretacji prawa

Określenie podatnikowi w 1998 r. dodatkowej należności wobec Skarbu Państwa za 1996 r., tylko dlatego, że urzędowa interpretacja prawa, zawarta w instrukcji zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237