Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Glosa do wyroku NSA z 10.4.2001 r., SA/Rz 1248/00

Tomasz Bartłomiej Komisarczuk

Pierwsza grupa wyłączeń z art. 3 ust. 1 pkt 5a OpłSkU obejmowała tylko podatników VAT dokonujących jednej z pięciu wymienionych w niej czynności cywilnoprawnych, przedmiotem których były towary i...

TK: brak kopii faktury uniemożliwia odliczenie VAT

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Przepis § 35 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 8.12.1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - rozumiany w ten sposób, że nie ma...

Rola urzędu celnego w poborze podatku VAT

Krystyna Dziedzic

Podatnicy, którzy przywożą towary z zagranicy muszą je zgłosić na granicy do odprawy celnej. Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu SAD, czyli specjalnym dokumencie celnym. Podatnicy są również...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237