Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych

Rafał Romański

Zasady generalne polskich przepisów Na wstępie chciałbym wyjaśnić, iż nie będę szczegółowo przedstawiał wszystkich zasad i warunków dokonywania przedmiotowych zwrotów podatku VAT czy też...

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej

Leszek Guzek

Decyzja ostateczna Wyjaśnienia wymaga pojęcie decyzji ostatecznej. Cechę tę uzyskuje decyzja podatkowa, gdy: a) strona nie złożyła w terminie 14 dni odwołania od tej decyzji i nie przywrócono stronie...

Kontrowersje wokół stosowania art. 14 Ordynacji podatkowej

Anna Bryńska

Interpretacja niejasnych przepisów na niekorzyść podatnika dotyczy głównie norm, które mają służyć ochronie jego interesów. Taka praktyka pojawia się m.in. przy wykładni art. 14 § 4 i 5 OrdPU. Kiedy...

NSA: VAT - opodatkowanie factoringu niewłaściwego

Usługi polegające na wykonywaniu na zlecenie czynności factoringu polegających na nabywaniu w całości zaległych rachunków i długów, należnych innym podmiotom gospodarczym i późniejsze ich ściąganie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237