Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Wznowienie postępowania podatkowego

Leszek Guzek

Wstęp W postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada ogólna trwałości decyzji podatkowych ustanowiona w art. 128 ordynacji podatkowej 1 . Treścią zasady ogólnej trwałości ostatecznych decyzji podatkowych...

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. II

Jan Turyna

Moment dokonywania wyceny bilansowej Istotna zmiana w porównaniu z poprzednią wersją ustawy odnosi się do trybu oraz momentu dokonywania wyceny bilansowej. W poprzedniej wersji zasady tej wyceny mogły...

Glosa do wyroku TK z 3.4.2001 r., K 32/99

Janusz Zubrzycki

TK w wyroku z 3.4.2001 r., K 32/99 orzekł, że art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ust. 1, 2 i 4 VATU są zgodne z art. 87 ust. 1 i art. 217 Konstytucji, a art. 54 ust. 4 jest zgodny także z art. 7...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237